Update 04.05.2018

Features

 • Tuotehaku ei enää pamahda käyntiin, jos tuotenumero on *
 • Tuotteille versionhallinta
 • Tuoteryhmille versionhallinta
 • Katehälytin rivitasolle myyntitarjouksissa ja tilauksissa
 • Asiakaslistauksessa näkyy nyt onko asiakas rekisteröitynyt verkkokaupan kautta.
 • Ostolaskuissa viivakoodilukumahdollisuus
 • Ostolaskuissa viitenumeron oikeallisuustarkistus
 • Asiakkasta voi nyt oikeaklikata ja näyttää kaikki yhteystiedot asiakkaan alla.
 • Asiakkaalle voidaan antaa oletusviite joka tulee tilaukseen kun asiakkaan valitsee.
 • Ostolaskuille tositetyypit
 • Myyntitilaukset tietävät nyt “isät” jos ovat jostain tilauksesta splittaantuneita tai kopioita.
 • Tuotekortissa voi klikata “varattu” tai “tilattu” lukua, jolloin näkee mihin tilaukseen kuuluvat
 • Uusi tilasto-näkymä joka näyttää päiväkohtaisen myynnin
 • Keräilymoduulissa voi tulostaa suoraan laskun ja monipakettilähetykset.
 • Asiakkaan valitseminen ottaa asiakkaan lisätiedot näkyville myyntitilaukseen
 • Ostolaskut näyttävät listauksessa myös loppusumman ilman alennusta
 • (OPTIO). Kassassa tuoterivin oikeaklikkaus näyttää alennushinnan ja sen voi painamalla lisätä riville.
 • Tuotehinnan voi päivittää contex-menusta myyntitilausrivillä

Bugfixes

 • JMHINTA-toiminnallisuus korjattu.
 • Ostoraportointi tottelee nyt toimipistevalintaa
 • Avaa kassaan kadotti satunnaisesti rivejä – korjattu.
 • Variaatiogeneraattorin EAN-generaattoria muutettu
 • Tilauksesta avattu kassatapahtuma ei enää unohda tilauksen myyjää.
 • “Tyhjällä asiakastiedolla” varustetun tilauksen avaaminen kassaan muistaa mahdollisesti kirjoitetun asiakasnimen.